Vianočná kapustnica 2016

Príhovor starostu  obce

  Vážení spoluobčania,

             Blížia sa sviatky Vianoc a s nimi prichádza aj koniec roka. Máme za sebou ďalší rok, ďalší kus života. Verím, že pre väčšinu z nás bol naplnený skôr pozitívnymi vecami, či v súkromí alebo v práci, no určite sa nájdu aj takí, ktorým sa darilo menej, ktorí neboli úspešní a ktorí nie sú možno s uplynulým rokom spokojní.

           Nemali by sme na nich zabúdať! Vianoce sú okrem odpočinku , dobrej nálady aj o pochopení, solidarite, o podpore tých, ktorí sú osamotení či nešťastní. Sú aj o spolunažívaní a susedských vzťahoch, sú príležitosťou na zmierenie sa s tými, s ktorými sme sa možno  nepohodli. A taktiež sú príležitosťou na vďačnosť, možnosťou poďakovať sa tým, s ktorými sa stretávame, pracujeme, žijeme. Aj ja by som chcel   tento čas využiť na poďakovanie.

          Chcem  sa poďakovať za prácu všetkým poslancom obecného zastupiteľstva a hlavnému  kontrolórovi obce, všetkým zamestnancom obce, členom komisií pri obecnom zastupiteľstve,  všetkým externým dodávateľom služieb.. Moja vďaka za príkladné reprezentovanie obce patri aj  speváckej skupine s pod Kohúta aj všetkým dobrovoľníkom bez ktorých obetavej práce by spoločenský život v obci nemohol existovať.

             Na záver chcem poďakovať  všetkým Vám, spoluobčanom, za vašu ústretovosť voči obci a popriať Vám požehnané ,pokojné a radostné Vianoce a všetko len to dobré do Nového roka.

 

Starosta obce

 

Foto z akcie vo: Fotogalérií

 

 

přesný čas

Počasie

Počasie Muránska Zdychava - Svieti.com

TOPlist

Za obsah stránky zodpovedá NCRC Revúca | Grafika JakubecWEB

Obec Muranská Zdychava © 2015.Všetky práva vyhradené.